Bli med på vannbransjens ambassadørprosjekt

vannkort2Den norske vannbransjen (Norsk Vann, Vannklyngen, Smart Water Cluster, RIF, VAnnforsk og IWA Norge) har de siste årene jobbet for å styrke bransjens omdømme. Målet er å styrke rekrutteringen til bransjen, bidra til mer innovasjon og næringsutvikling, og sikre samfunnets forståelse for de store infrastrukturinvesteringer bransjen står foran.

Les videre

Seminar og årsmøte VAnnforsk 14. april – hvordan skape gode prosjekter?

Project managementVelkommen til årsmøte 2016 og seminar!

Hvordan skape gode prosjekter – veien fra ide til søknad, til gjennomføring og rapportering av prosjekt.
Pengene finnes, men hvor er de gode prosjektsøknadene og prosjektideene?

Torsdag 14. april, Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo

På vannbransjens innovasjonskonferanse 1.mars i Trondheim var det kun 3 kommuner tilstede.  Samtidig er det kommet fram gjennom sluttbrukergruppa i Norsk vann at det er behov for mer innovasjon og teknologiutvikling.  Hva skal til for at kommunene (sluttbrukerne) kommer på banen med sine ideer og forslag til prosjekter?  Er det for krevende å gå gjennom fasen fra ide via søknad om finansiering og til et ferdig prosjekt?

Les videre