Utlysning Offentlig PhD publisert

drawing Green nature background. Eco conceptForskningsrådet har publisert utlysningen "Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad". Den gjøres aktiv fra 2. juni. Merk følgende: Det finnes midler til finansiering av ca. 25 nye kandidater i 2014. Utlysningen stoppes når alle tilgjengelige midler for inneværende år er bevilget ut.

Les videre

Vel gjennomført innovasjonskonferanse

Vannbransjens innovasjonskonferanse workshop NIRASEt krevende hjemmemarked i form av krevende kunder og strenge regelverkskrav gir utfordringer som leverandørbransjen kan vokse på. Dermed kan de tilby løsninger som er konkurransedyktige på verdensmarkedet. Dette var et hovedbudskap i Vibekke Rasmussens innlegg på Vannbransjens innovasjonskonferanse 12. mars, i regi av Miljødirektoratet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova, Norsk Vann, VAnnforsk, Smart Water Cluster og Vannklyngen. Konferansen samlet over 130 deltagere.

Les videre

Offentlig PhD – ny ordning fra Forskningsrådet

Success Ideas Teamwork Plans Signpost Showing Business Plans AndForskningsrådet skal starte opp en ordning med Offentlig sektor–ph.d i løpet av 2014. Offentlige virksomheter kan søke støtte fra Forskningsrådet for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad som er relevant for virksomhetens ansvarsområde. Forskningsrådet ønsker å kartlegge interessen for Offentlig sektor-phd. Nå kan du bidra til best mulig planlegging av og informasjon om ordningen.

Les videre