Seminar og årsmøte VAnnforsk 14. april – hvordan skape gode prosjekter?

Project managementVelkommen til årsmøte 2016 og seminar!

Hvordan skape gode prosjekter – veien fra ide til søknad, til gjennomføring og rapportering av prosjekt.
Pengene finnes, men hvor er de gode prosjektsøknadene og prosjektideene?

Torsdag 14. april, Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo

På vannbransjens innovasjonskonferanse 1.mars i Trondheim var det kun 3 kommuner tilstede.  Samtidig er det kommet fram gjennom sluttbrukergruppa i Norsk vann at det er behov for mer innovasjon og teknologiutvikling.  Hva skal til for at kommunene (sluttbrukerne) kommer på banen med sine ideer og forslag til prosjekter?  Er det for krevende å gå gjennom fasen fra ide via søknad om finansiering og til et ferdig prosjekt?

Les videre