Seminar – Verktøy for og eksempler på innovasjon og teknologiutvikling i kommunene

SFI over vann  i 150Velkommen til VAnnforsk seminar 19. november i Oslo! En arena for utveksling av ideer, erfaringer og strategier innen teknologiutvikling. De viktigste verktøy for å kunne gjennomføre innovative anskaffelser som kommune eller offentlig virksomhet er metodikken fra Leverandørutviklingsprogrammet og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU). Vi får en grundig gjennomgang som belyses med praktisk erfaring fra brukere av ordningene.

 

Les videre

Utlysning Offentlig PhD publisert

drawing Green nature background. Eco conceptForskningsrådet har publisert utlysningen "Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad". Den gjøres aktiv fra 2. juni. Merk følgende: Det finnes midler til finansiering av ca. 25 nye kandidater i 2014. Utlysningen stoppes når alle tilgjengelige midler for inneværende år er bevilget ut.

Les videre