Bli med på vannbransjens ambassadørprosjekt

vannkort2Den norske vannbransjen (Norsk Vann, Vannklyngen, Smart Water Cluster, RIF, VAnnforsk og IWA Norge) har de siste årene jobbet for å styrke bransjens omdømme. Målet er å styrke rekrutteringen til bransjen, bidra til mer innovasjon og næringsutvikling, og sikre samfunnets forståelse for de store infrastrukturinvesteringer bransjen står foran.

Les videre