Nyttige og interessante prosjekter for 200 millioner presentert på VAnnforsk seminar

Seminar host 2015 snapshotTorsdag 26.november var vannforskning i Norge tema på høstseminaret til VAnnforsk. Seminaret hadde lokket 33 deltagere til å komme og høre siste nytt om spennende prosjekter som pågår rundt i landet.  Det var mange praktiske problemstillinger som ble presentert og tilbakemeldingene fra flere av deltagerne var at dette burde flere fått med seg. En imponerende samling med prosjekter som viser at det jobbes godt i norske FoU-miljøer!

Les videre

Vann skal bli den nye oljen – hvilke forskningsbehov ser VAnnforsk?

VAnnforsk arskonf 2015VAnnforsk årsmøte avholdes mandag 27. april. Det faglige seminaret setter søkelys på forskningsbehovene internasjonalt – hvordan kan vi gå inn i disse med et norsk utgangpunkt? Hvor er det synergier og like utfordringer, som kan danne grunnlag for økt aktivitet i Norge? Vi tar også for oss hvordan kommuner innen vannbransjen best kan samarbeide om FoU og teknologiutvikling. Påmelding finner du på denne siden. Velkommen!

Les videre