Årsmøte og seminar VAnnforsk 27.april

Velkommen til årsmøte 2017 og seminar 27.april på Scandic Oslo City, Europarådets plass 1, Oslo.

Årsmøtet starter kl 10.00 og holder på fram til 11.30. Deretter blir det lunsj før semiar med tema:

 Universiteter og høgskoler – hva kan de tilby vannbransjen – presentasjon av aktuelle prosjekter og ph.d. kandidater. 

 Seminaret starter kl 12.30 og holder på fram til 15.30.

Innkalling årsmøte finner du her:  Innkalling årsmøte Vannforsk 2017.

Program for seminaret finner du her: Program årsmøte og seminar VAnnforsk

Påmelding gjøres på mail til arnhild.krogh@norskvann.no innen onsdag 26.april

 

Vannbransjens innovasjonskonferanse – meld deg på nå

Behovene hos sluttbrukere er i fokus på årets innovasjonskonferanse for vannbransjen. Satsningsområdene "Smarte byer" og "Havrommet" er to sentrale temaer på årets konferanse. 

Årets ”Mulighetenes marked” er basert på gruppearbeid med utgangspunkt i kartlagte teknologiutviklingsbehov. Tilsammen seks workshops gjennomføres.

Målet er å finne en felles plattform for videre prosjektarbeid og samarbeid mellom sluttbruker(e), teknologileverandør(er) og forskningsinstitusjon(er).

Det gjennomføres i alt seks gruppearbeid fordelt over to omganger:

  1. Sensorer for online deteksjon av mikrober i råvann, behandlet vann og badevann. Ved Markus Rawcliffe, Nedre Romerike Vannverk (NRV)
  2. ”Gjenbruk av ferskvann” og behandling av avfallsstrømmer ved parasittbehandling. Ved Per Kosberg, Akvafresh
  3. Deteksjon av lekkasjer ved rørinspeksjon. Ved Jan Stenersen, Tromsø kommune
  4. NO-Dig-Separering. Ved Frode Hult, Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
  5. Smarte systemer i vannbransjen – hva er potensialet? Ved Arnhild Krogh og Kjetil Furuberg, Norsk Vann
  6. Havrommet – beskrivelse kommer

Nærmere beskrivelse av gruppearbeidene og prosjektene finner du her.
Programmet er også oppdatert – ta en kikk!

Husk å melde deg på via vanninnovasjon.no så raskt som mulig og innen 2. mars. 

Sluttbrukernes teknologibehov

De største kommunene og interkommunale selskaper innen vannbransjen presenterte onsdag 18.januar sine teknologiutviklingsbehov. Seminaret var et samarbeid mellom VAnnforsk og Norsk Vann. Dette er første steg i en større satsning på å styrke sluttbrukernes arbeid med teknologiutvikling.

Over førti fremmøtte fra sluttbrukere, forskningsinstitusjoner, leverandører og rådgivere fikk en omfattende gjennomgang av hvilke utfordringer bransjen har identifisert og hvilke løsninger som etterspørres. Møt opp på vannbransjens innovasjonskonferanse 7. mars hvis du ønsker å få med deg fortsettelsen!

Les videre

Teknologiutviklingsbehov i vannbransjen – seminar 18.januar

VAnnforsk inviterer til seminar 18.januar 2017 med fokus på sluttbrukernes teknologiutviklingsbehov.

Sted: Hotel Scandic Oslo City, kl 9.30-14.30

Hit kommer de største kommunene og interkommunale selskapene (IKS) innen vann og avløp for å fortelle om sine teknologiutviklingsbehov. Seminaret inngår også i Norsk Vanns økte satsning på teknologiutvikling hos sluttbrukerne. Det er satt av tid til at hver enkelt kan presentere sine behov og diskusjon omkring dette.

Les videre

VAnnforsk ønsker god jul

VAnnforsk ønsker alle medlemmer og kontakter en god jul og et godt nytt år. Vi takker for samarbeidet i året som har gått og gleder oss til et nytt år med spennede oppgaver.

Det første som skjer i VAnnforsk regi i 2017 er seminaret 18.januar. Det er i samarbeid med Norsk Vann og det nystartede teknologiutviklingsnettverket der. På seminaret får vi presentert utviklingsbehovene for de største kommunene og fra flere interkommunale vann- og avløpsverk. Her oppforder vi alle våre medlemmer og andre interesserte til å delta for å høre mer om utviklingsbehovet hos sluttbrukerne i vannbransjen. Foreløpig program ligger her.  Endelig program kommer på plass rett over jul.