Vann skal bli den nye oljen – hvilke forskningsbehov ser VAnnforsk?

VAnnforsk arskonf 2015VAnnforsk årsmøte avholdes mandag 27. april. Det faglige seminaret setter søkelys på forskningsbehovene internasjonalt – hvordan kan vi gå inn i disse med et norsk utgangpunkt? Hvor er det synergier og like utfordringer, som kan danne grunnlag for økt aktivitet i Norge? Vi tar også for oss hvordan kommuner innen vannbransjen best kan samarbeide om FoU og teknologiutvikling. Påmelding finner du på denne siden. Velkommen!

Les videre

Seminar – Verktøy for og eksempler på innovasjon og teknologiutvikling i kommunene

SFI over vann  i 150Velkommen til VAnnforsk seminar 19. november i Oslo! En arena for utveksling av ideer, erfaringer og strategier innen teknologiutvikling. De viktigste verktøy for å kunne gjennomføre innovative anskaffelser som kommune eller offentlig virksomhet er metodikken fra Leverandørutviklingsprogrammet og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU). Vi får en grundig gjennomgang som belyses med praktisk erfaring fra brukere av ordningene.

 

Les videre

Utlysning Offentlig PhD publisert

drawing Green nature background. Eco conceptForskningsrådet har publisert utlysningen "Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad". Den gjøres aktiv fra 2. juni. Merk følgende: Det finnes midler til finansiering av ca. 25 nye kandidater i 2014. Utlysningen stoppes når alle tilgjengelige midler for inneværende år er bevilget ut.

Les videre