Vann skal bli den nye oljen – hvilke forskningsbehov ser VAnnforsk?

VAnnforsk arskonf 2015VAnnforsk årsmøte avholdes mandag 27. april. Det faglige seminaret setter søkelys på forskningsbehovene internasjonalt – hvordan kan vi gå inn i disse med et norsk utgangpunkt? Hvor er det synergier og like utfordringer, som kan danne grunnlag for økt aktivitet i Norge? Vi tar også for oss hvordan kommuner innen vannbransjen best kan samarbeide om FoU og teknologiutvikling. Påmelding finner du på denne siden. Velkommen!

Les videre

Seminar – Verktøy for og eksempler på innovasjon og teknologiutvikling i kommunene

SFI over vann  i 150Velkommen til VAnnforsk seminar 19. november i Oslo! En arena for utveksling av ideer, erfaringer og strategier innen teknologiutvikling. De viktigste verktøy for å kunne gjennomføre innovative anskaffelser som kommune eller offentlig virksomhet er metodikken fra Leverandørutviklingsprogrammet og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU). Vi får en grundig gjennomgang som belyses med praktisk erfaring fra brukere av ordningene.

 

Les videre