Ny utlysning av midler fra Regionalt forskningsfond Hovedstaden

rff-hovedstadenRegionalt forskningsfond Hovedstaden (RRFH) har nå en ny utlysning av forprosjektmidler til prosjekter som adresserer regionale samfunnsutfordringer og behov. Det skal være en forankring og deltagelse offentlige partnere/aktører.

Søknadsfristen er 1.februar 2017.  

Vann og avløp et en av 5 områder det kan søkes på. 

Les mer om utlysningen på RRFHs nettside  

Bli med på vannbransjens ambassadørprosjekt

vannkort2Den norske vannbransjen (Norsk Vann, Vannklyngen, Smart Water Cluster, RIF, VAnnforsk og IWA Norge) har de siste årene jobbet for å styrke bransjens omdømme. Målet er å styrke rekrutteringen til bransjen, bidra til mer innovasjon og næringsutvikling, og sikre samfunnets forståelse for de store infrastrukturinvesteringer bransjen står foran.

Les videre