Nytt styre i VAnnforsk

VAnnforsk hadde årsmøte og seminar 27.april i Oslo.

På seminaret hadde Harsha Ratnaweera, professor ved NMBU, satt sammen et spennende program med temaet:
Universiteter og høgskoler – hva kan de tilby vannbransjen – presentasjon av aktuelle prosjekter og ph.d. kandidater

Vi fikk høre om spennende prosjekter ved NMBU, NTNU, Høgskolen i Sørøst Norge og Høgskolen i Østfold. Det pågår mye vannrelatert FOU innen universitetsmiljøene og Harsha Ratnaweera har samlet informasjon om pågående prosjekter, ph.d-kandidater og mastergrader ved de ulike universitetene og høgskolene. 

På årsmøtet ble styreleder Herman Helness ble takket av som styreleder etter mange års innsats for VAnnforsk. Ut av styret gikk også Anette K. Desjardins, Asplan Viak og Erland Buøen, Vannklyngen.

Årsmøtet valgte nytt styre bestående av:

Styreleder: Anne Marie Bomo, Norconsult

Nestleder for styret: Harsha Ratnaweera, NMBU

Styremedlemmer:

Frode Hult, Oslo kommune VAV

Torgeir Saltnes, HIAS IKS

Edvard Sivertsen, SINTEF (ny)

Sigmund Tøien, Multiconsult (ny)

Jan Henrik Knudsen, Vannklyngen (Krüger Kaldnes) (ny)

Årsmøte og seminar VAnnforsk 27.april

Velkommen til årsmøte 2017 og seminar 27.april på Scandic Oslo City, Europarådets plass 1, Oslo.

Årsmøtet starter kl 10.00 og holder på fram til 11.30. Deretter blir det lunsj før semiar med tema:

 Universiteter og høgskoler – hva kan de tilby vannbransjen – presentasjon av aktuelle prosjekter og ph.d. kandidater. 

 Seminaret starter kl 12.30 og holder på fram til 15.30.

Innkalling årsmøte finner du her:  Innkalling årsmøte Vannforsk 2017.

Program for seminaret finner du her: Program årsmøte og seminar VAnnforsk

Påmelding gjøres på mail til arnhild.krogh@norskvann.no innen onsdag 26.april

 

Vannbransjens innovasjonskonferanse – meld deg på nå

Behovene hos sluttbrukere er i fokus på årets innovasjonskonferanse for vannbransjen. Satsningsområdene "Smarte byer" og "Havrommet" er to sentrale temaer på årets konferanse. 

Årets ”Mulighetenes marked” er basert på gruppearbeid med utgangspunkt i kartlagte teknologiutviklingsbehov. Tilsammen seks workshops gjennomføres.

Målet er å finne en felles plattform for videre prosjektarbeid og samarbeid mellom sluttbruker(e), teknologileverandør(er) og forskningsinstitusjon(er).

Det gjennomføres i alt seks gruppearbeid fordelt over to omganger:

  1. Sensorer for online deteksjon av mikrober i råvann, behandlet vann og badevann. Ved Markus Rawcliffe, Nedre Romerike Vannverk (NRV)
  2. ”Gjenbruk av ferskvann” og behandling av avfallsstrømmer ved parasittbehandling. Ved Per Kosberg, Akvafresh
  3. Deteksjon av lekkasjer ved rørinspeksjon. Ved Jan Stenersen, Tromsø kommune
  4. NO-Dig-Separering. Ved Frode Hult, Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
  5. Smarte systemer i vannbransjen – hva er potensialet? Ved Arnhild Krogh og Kjetil Furuberg, Norsk Vann
  6. Havrommet – beskrivelse kommer

Nærmere beskrivelse av gruppearbeidene og prosjektene finner du her.
Programmet er også oppdatert – ta en kikk!

Husk å melde deg på via vanninnovasjon.no så raskt som mulig og innen 2. mars. 

Sluttbrukernes teknologibehov

De største kommunene og interkommunale selskaper innen vannbransjen presenterte onsdag 18.januar sine teknologiutviklingsbehov. Seminaret var et samarbeid mellom VAnnforsk og Norsk Vann. Dette er første steg i en større satsning på å styrke sluttbrukernes arbeid med teknologiutvikling.

Over førti fremmøtte fra sluttbrukere, forskningsinstitusjoner, leverandører og rådgivere fikk en omfattende gjennomgang av hvilke utfordringer bransjen har identifisert og hvilke løsninger som etterspørres. Møt opp på vannbransjens innovasjonskonferanse 7. mars hvis du ønsker å få med deg fortsettelsen!

Les videre