Institusjon: Høgskolen i Sørøst-Norge

Prosjekttype: master, phd

Prosjektperiode: Flere prosjekter, tidligere og pågående.

Prosjektleder/veileder navn: Jan Heggenes: jan.heggenes@usn.no

Formål / Sammendrag:

Prosjekter: Adferds- og habitatsstudier på fisk. Øke kunnskapen om vandringsmønstre og adferd hos fisk, også knyttet til endring I miljøet, for eksempel knyttet til regulering og vannføringsendringer.

Publikasjoner:

UFULLESTENDIG! Mer vil komme

Master-oppgaver:

2016  Puja Tapa. Title: Brown trout personality: Boldness, explorative and risk taking behaviours.

2016 Per Tommy Fjeldheim. Tittel: Vanndringsadferd til ørret (Salmo trutta) i et elv-innsjøsystem,

Tokkeåi/Bandak i Telemark: Hydroakustiske og ArcGIS baserte metoder.

PhD-oppgaver:

Publikasjoner:

Boavida, I., Harby, A., Clarke, K. and Heggenes, J. (2016). Move or stay: habitat use and movements by Atlantic salmon parr (Salmo salar) during induced rapid flow variations. Hydrobiologia DOI 10.1007/s10750-016-2931-3.