Vannforsk avholder sitt årsmøte 19.april kl 17.00 – rett etter Vannbransjens innovasjonskonferanse. Vi har i år valgt å legge årsmøtet i etterkant av Innovasjonskonferansen, og håper at mange av våre medlemmer blir med både på konferansen og årsmøtet. Møtet avholdes i Ingeinørenes hus – samme sted som Innovasjonskonferansen. Det blir lett servering før vi starter årsmøtet. Vi skal være i møterommet «Birkeland-Eyde».

Innkallingen til årsmøtet kan dere laste ned her