Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjekttype: Master/FoU

Prosjektperiode: Vår 2016/Vår 2017

Prosjektleder/veileder navn: Arve Heistad: arve.heistad@nmbu.no

Masterstudenter:  Andreas Aanonsen Normann: andreas.normann@nmbu.no; Gunhild Nersten, Sweco.

Formål / Sammendrag:

Norge har ca. 1000 tunneler (800 km) som har behov for vasking.  I de fleste tilfeller blir forurenset vaskevann sluppet ut til resipient uten forutgående rensing.  Gjennom mastergradsoppgaver prøver vi ut aktuelle metoder for fjerning av metaller ved behandling av tunnelvaskevann.  Dette vil kunne bidra til utvikling av mobile renseanlegg eller til mer effektive stedsbygde anlegg.

I 2016 med støtte fra Statens Vegvesen.

Publikasjoner:

Andreas Normann (mai 2017). Utprøving av elektrokoagulering som rensemetode for tunnelvaskevann.  Vurdering av renseeffekter, slamproduksjon og plassbehov.  Innledende laboratorieforsøk. Masteroppgave.

Gunhild Nersten (2016). En studie om forbedring av metode for rensing av tunnelvaskevann. Masteroppgave i samarbeid med Statens Vegvesen(Sondre Meland) og Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning(Elin Gjengedal).