Adferds- og habitatsstudier på fisk

Institusjon: Høgskolen i Sørøst-Norge Prosjekttype: master, phd Prosjektperiode: Flere prosjekter, tidligere og pågående. Prosjektleder/veileder navn: Jan Heggenes: jan.heggenes@usn.no Formål / Sammendrag: Prosjekter: Adferds- og habitatsstudier på fisk. Øke...

Kvikksølvinnhold i ferskvann; Sedimenter, vann og fisk

Institusjon: Høgskolen i Sørøst-Norge Prosjekttype: master, phd Prosjektperiode: Flere prosjekter, tidligere og pågående Prosjektleder/veileder navn: Espen Lydersen: Espen.lydersen@usn.no Formål / Sammendrag: Prosjekt: Kvikksølvinnhold i ferskvann; sedimenter, vann og...