Spennende seminar 28.november

Litt over 30 personer hadde satt av tid til VAnnforsks årlige novemberseminar på onsdag denne uken.  Årets tema var «Har vi tid til innovasjon og teknologiutvikling». Vi fikk ett godt innblikk i hva som skjer innen forskning, innovasjon og...

Nettverkstreff og seminar 28.november

Har vi tid til innovasjon og teknologiutvikling – hva skal til for å lykkes – hvilke prosjekter får støtte, og hvilke muligheter finnes? Vannbransjen i Norge har store ambisjoner. I størrelsesorden 280 milliarder kr skal investeres i offentlig eide vann- og...

Nytt styre i VAnnforsk

VAnnforsk hadde årsmøte 19.april i Oslo i forlengelsen av Vannbransjens innovasjonskonferanse. På årsmøtet ble styreleder Anne-Marie Bomo gjenvalgt som leder av styret. Harsha Ratnaweera, NMBU gikk ut av styret etter mange års innsats for VAnnforsk. Ut av styret gikk...

Årsmøte VAnnforsk 19.april

Vannforsk avholder sitt årsmøte 19.april kl 17.00 – rett etter Vannbransjens innovasjonskonferanse. Vi har i år valgt å legge årsmøtet i etterkant av Innovasjonskonferansen, og håper at mange av våre medlemmer blir med både på konferansen og årsmøtet. Møtet...

Vannbransjens innovasjonskonferanse 19.april

VAnnforsk er medarrangør av vannbransjens innovasjonskonferanse sammen med Norsk Vann, Innovasjon Norge og Vannklyngen (Clean Water Norway). Tekna er teknisk arrangør av konferansen. Tema for årets konferanse er: Hvordan skape nye lønnsomme løsninger som er...