Vellykket høstseminar 28.november

VAnnforsks årlige høstseminar ble avholdt 28.november med mange engasjerte foredragsholdere og deltagere. Tema for årets seminar var FOU prosjekter i avslutningsfasen – hva lærte vi. På bildet ser vi Hans Martin Eikerol, Norconsult og Jan Tore Andersen,...

Innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådet arrangerer  sammen med De regionale forskningsfondene informasjonsmøte den 7.desember for alle som er involvert i innovasjonsprosjektet i, med eller for offentlig sektor – og alle som har ideer til slike prosjekter.  Formiddagen er satt av til en...

Nettverkstreff og seminar 28.november

VAnnforsk inviterer medlemmer og andre interesserte til vårt årlige høstseminar 28.november Forskningsprosjekter i avslutningsfasen – hva har vi lært? VAnnforsk inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar hvor flere av de største FoUI prosjektene de...

Nytt fra Regionalt forskningsfond Hovedstaden

Regionalt forskningsfond Hovedstaden har åpnet opp for å søke om forprosjektmidler – offentlig og bedrift med søknadsfrist 1.september. Les mer her. Det vil også avholdes et informasjonsmøte 15.august for de som planlegger å søke på for- eller hovedprosjekt fra...

Nytt styre i VAnnforsk

VAnnforsk hadde årsmøte og seminar 27.april i Oslo. På seminaret hadde Harsha Ratnaweera, professor ved NMBU, satt sammen et spennende program med temaet: Universiteter og høgskoler – hva kan de tilby vannbransjen – presentasjon av aktuelle prosjekter og...