Institusjon: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Prosjekttype: phd

Prosjektleder/veileder navn: Rita Ugarelli rita.ugarelli@sintef.no

Master/PhD/PostDoc student navn: Manuel Franco Torres

Formål / Sammendrag

Urbane vanntjenester er basert på komplekse miljø, tekniske og sosiale systemer. Tradisjonelt har vann- og avløpsingeniører fokusert på å forbedre den tekniske siden av disse systemer.

PhD prosjektet fokuserer på den ekstra kompleksiteten som den sosiale siden av vanntjenester medfører. Hvem de relevante aktørene i vannbransjen er, hvilke sosiale strukturer de skaper (regler, normer, verdier, og paradigmaer), og de sosiale prosesser de gjennomfører.

Målet er å definere de sosiale barrierer som hindrer bransjen til å gjøre en raskere transisjon til en mer bærekraftig fremtid.