Institusjon: UiO (Universitetet i Oslo)

Prosjektperiode: 2014-2017

Prosjekt webside: http://www.mn.uio.no/kjemi/english/research/projects/domqua/index.html

Prosjektleder: Heleen de Wit, NIVA

Veileder: Rolf D. Vogt: rolf.vogt@kjemi.uio.no

Master/PhD/PostDoc student navn: Elena Martínez Francés: e.m.frances@kjemi.uio.no

Formål / Sammendrag:

Størrelses-fraksjonere løst naturlig organisk materiale (DNOM) ved bruk av membranfiltrering og ultrafiltrering. Karakterisere biogeokjemiske egenskaper til DNOM fraksjonene. Fokus på foto-nedbrytbarhet og endringer i fotometriske egenskaper.  Materialet som studeres er fra forskningsfeltet Langtjern.

Publikasjoner:

Pingchuan Gao,2016. Effect of solar radiation on Dissolved Natural Organic Matter. Master Thesis, UiO. Available at DUO: https://www.duo.uio.no/handle/10852/51594