Institusjon: Høgskolen i Sørøst-Norge

Prosjekttype: master, phd

Prosjektperiode: Flere prosjekter, de fleste knyttet opp til Statens vegvesen. Tidligere og pågående.

Prosjektleder/veileder navn: Synne Kleiven, Espen Lydersen, Harald Klempe

Synne.kleiven@usn.no, Harald.klempe@usn.no, Espen.lydersen@usn.no

Formål / Sammendrag:

Prosjekt: Effekter av avrenning fra vei. Effekter av avrenning fra vei og veisalting på omliggende områder og vannforekomster; grunnvann, elver, bekker og innsjøer.

Publikasjoner:

Primært masteroppgaver (2-årige studentoppgaver under veiledning):

2016 Tor Henrik Porsmo. Tittel: Forurensning og miljøproblemer tilknyttet tunnelvask.

2016 Martin Stamland. Tittel: Forurensning og miljøproblemer tilknyttet tunnelvask.

2014 Mats Emil Sand. Tittel: Effekter av veisalting på småkreps i veinære innsjøer langs E134.

2014 Jens Magnus Snildal. Tittel: Effekter av veisalting på fytoplankton i veinære innsjøer langs E134.