Institusjon: Høgskolen i Sørøst-Norge

Prosjekttype: master

Prosjektperiode: 01.06.2015-30.07.2016

Prosjektleder/veileder navn: Rune Bakke: rune.bakke@usn.no

Master/PhD/PostDoc student navn: Ingrid Kiær Salmi og Rebeka Fakin

Formål / Sammendrag:

Formålet er å forbedre rensingen av drikkevann ved Seierstad anlegget i Larvik ved å velge beste fellingskjemikalium (‘koagulant’), riktig dosering og tilsetning. Partner: Vestfold Vann IKS.

Publikasjoner:

Salmi I.K. 2016 Optimization of water treatment by coagulation. MSc Thesis, HSN

Fakin R. 2016. Reduction of sludge volume in waste waters at the end of the drinking water treatment process. MSc Thesis