Institusjon: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Prosjekttype:  phd

Prosjektleder/veileder navn: Sveinung Sægrov: sveinung.sagrov@ntnu.no

Master/PhD/PostDoc student navn: Stian Bruaset stian.bruaset@ntnu.no

Formål / Sammendrag:

Hovedemnet for doktorgraden er forvaltning av vann- og avløpsnett, hvor målene er å definere en metode for å beregne bærekraftig langsiktig fornyelse og å finne nødvendige investeringer i de norske VA nettene for de neste 50 årene.

I oppgaven defineres et rammeverk for å identifisere de optimale strategier for fornyelse ev ledningsnettet. Det foreslås en kalibreringsprosess for levetidskurver for å optimalisere planlegging av nødvendige langsiktige årlige investeringer, og det settes fokus på en mer korrekt sammenligning av de ulike fornyelses metodene enn det som utføres i dag, inkludert de langsiktige implikasjonene over de neste 100 årene.