Det finnes mange ulike muligheter for å finansiere FOU-aktiviteter. På disse sidene er det samlet en oversikt over de vanligst benyttede mulighetene og programmene.