De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling.

Forskningsfondene skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Innenfor disse områdene skal de også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. Fondene skal dessuten møte regionenes FoU-behov gjennom å støtte FoU-prosjekter initiert av bedrifter, offentlige virksomheter, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer. Støtten kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens geografiske nedslagsfelt.

Utfra dette er satsningsområdene til fondene styrt av lokale prioriteringer utfra hva som er mest aktuelt i deres region. Vann- og avløp er et tema som vil ha aktualitet i alle regioner, men så langt ser man at Hovedstadsfondet har spesifikt satt opp vann og avløp som et tema i sin utlysning. Videre har Midt-Norge og Oslofjordfondet hatt utlysningstekster som fokuserer på miljøteknologi, og som er passende for vår bransje.

VAnnforsk vil gi oppdatert informasjon om aktuelle utlysninger.