Institusjon: Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjekttype: master; FoU-prosjekt

Prosjektperiode: 2016-2017

Prosjektleder/veileder navn:

Harsha Ratnaweera/Zakhar Meltskyi (PostDoc): Harsha@nmbu.no/zakhar.maletskyi@nmbu.no

Master/PhD/PostDoc student navn: Marta Lytinska, Svitlana Kyrii:

marta.litynska@nmbu.no, svitlana.kyrii@nmbu.no

Formål / Sammendrag:

I dette prosjektet planlegger man å utprøve og videreutvikle en enkel og fleksibel vannbehandlingsteknologi (HumusTek) som i tillegg til å være velegnet for Univann, vil kunne ha et stort potensiale for å dekke behovet for mange av de reservevannverkene Norge har for en slik løsning. HumusTek benytter teknologi som er utviklet gjennom grunnleggende forskning ved Universitetet i Washington (UW i Seattle). I likhet med i Norge benytter man også i Nord-Amerika humusholdig overflatevann til drikkevann. For å sikre kravet om to uavhengige hygieniske barrierer er membranfiltrering kombinert med desinfeksjon benyttet i mange små og mellomstore vannverk. Forskningen ved UW har derfor vært fokusert på å finne forbehandling som hindrer at membranfiltre tettes (Benjamin et al, 2013) og derved blir uegnet for rensing av humusholdig drikkevann.

To master studenter ser i tillegg på fjerning av arsenikk med HAOP og fjerning av tekstilfargstoff ved bruk av RedMud (et avfallsprodukt ved Aluminium produksjon)

Finansiert av RFF-Hovedstad med Ullensaker kommune som prosjekteier og AquateamCOWI, DOSCON AS som partnere