Institusjon: Høgskolen i Østfold

Prosjekt periode: 2014-17

Prosjekt webside: web.rosim.no/regnbyge3m/

Prosjektleder/veileder navn: Geir Torgersen: geir.torgersen@hiof.no

Formål / Sammendrag:

Ingeniøravdelingen ved Høgskolen i Østfold har de siste årene gjort flere forskningsarbeider innen VA-området. Hovedsakelig omhandler prosjektene urban flom, som også er phd-tema til Høgskolelektor Geir Torgersen. I tillegg til forskning relatert til hans phd-arbeid har det vært gjort en rekke mindre arbeider i forbindelse med studentenes avsluttende bacheloroppgaver.

I desember 2016 ble det ferdigstilt en delrapport til Regnbyge-prosjektet (www.regnbyge.no). I denne studien har Geir Torgersen satt sammen flere studentrappporter i 2015-16 til èn rapport. Rapporten heter “Identifisering av kritiske områder ved urban flom og prioritering av tiltak ved å styre overvannsstrømmer” og caseområdet er Strømsø i Drammen. I denne rapporten er det gjort analyser der GIS-genererte overvannslinjer er sammenlignet med registrerte skader fra urban flom I det samme området. Videre er det gjort analyser av alternative veier for å lede overvannet til steder der skadepotensiale er mindre. Det er til slutt gjort kost-nytte analyse og anbefaling av de ulike tiltakene.

Mye av forskningsarbeidet innen VA ved HiØ gjøres sammen med VA-miljøet på NMBU. Prosjektet er delfinansiert av RFF-Oslofjord Regnbye 3M prosjektet.

Publikasjoner:

Følgende bachelorstudenter har bidratt til del rapporten:

Jørgen Hellesjø, Henrik Myrvold, Piotr Gryga, Tor Olav Hystad Holiya Dadfar, Katrine Erika Railo, Magnus Ekholt og Jan Erik Fredriksen (Bygglinjen v/ Høgskolen i Østfold)

Trym Økland, Erlend Åsheim, Eirik Holter (Handelshøgskolen v/NMBU )