Forskningsrådet arrangerer  sammen med De regionale forskningsfondene informasjonsmøte den 7.desember for alle som er involvert i innovasjonsprosjektet i, med eller for offentlig sektor – og alle som har ideer til slike prosjekter. 

Formiddagen er satt av til en bred presentasjon av de finansieringsmulighetene som er tilgjengelige for kommunene og andre offentlige virksomheter. Etter lunsj er det mulig å velge mellom to seminarer

Seminar 1: Innovative anskaffelser

Seminar 2: Idéutviklingsverksted

Les mer om programmet hos Forskningsrådet