Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjekttype: master

Prosjektperiode: Vår 2017

Prosjektleder/veileder navn: Vegard Nilsen: vegard.nilsen@nmbu.no

Master/PhD/PostDoc student navn: Erlend Øydvin: erlend.oydvin@nmbu.no

Formål / Sammendrag:

Formålet er å bruke data fra Vegard Nilsens PhD-prosjekt for å tilpasse en dynamisk matematisk modell for filtrering av suspendert stoff og virus.