Sekretariat

Norsk Vann BA, Vangsveien 143, 2321 Hamar

Tlf. +47 6255 3030

post@norskvann.no, www.norskvann.no

Sekretær

Arnhild Krogh

Tlf. +47 906 84 775 

arnhild.krogh@norskvann.no

Styret i VAnnforsk

Leder: Anne Marie Bomo, Norconsult

Nestleder: Harsha Ratnaweera, Universitetet for miljø og biovitenskap, NMBU

Frode Hult, Oslo kommune VAV

Torgeir Saltnes, HIAS

Edvard Sivertsen, SINTEF

Sigmund Tøien, Multiconsult

Jan Henrik Knudsen, Vannklyngen