Institusjon: Høgskolen i Sørøst-Norge

Prosjekttype: master, phd

Prosjektperiode: Flere prosjekter, tidligere og pågående

Prosjektleder/veileder navn: Espen Lydersen: Espen.lydersen@usn.no

Formål / Sammendrag:

Prosjekt: Kvikksølvinnhold i ferskvann; sedimenter, vann og fisk. Kvikksølvnivåer og -variasjoner i ferskvannsfisk og sedimenter, og mekanismer som styrer dette.

Publikasjoner:

Master-oppgaver:

2016 Mari Olsen. Title: Effects of nutrients and temperature on mobilization of mercury

from sediment of the industrial contaminated Gunneklevfjorden, souther Norway.

2016 Cecile Sørensen. Tittel: Kvikksølv og metylkvikksølv i sediment og undervanns-

vegetasjon i Gunneklevfjorden – En vurdering av vannplantenes betydning for metylering av kvikksølv

2016 Tobias Karlsson. Title: Seasonal variations in the use of profundal habitat among

freshwater fishes in Lake Norsjø, southern Norway, and subsequent effects on fish mercury concentrations.

PhD-oppgaver:

Mercury pollution in fish and invertebrates in natural and wildfire impacted lakes in Norway. PhD scholar Clara E.V. Moreno.  Supervisors: Espen Lydersen,and Sigurd Rognerud (NIVA). Completed 14.11.2014

Impact of selenium on mercury concentration in fish. PhD scholar Asle Økelsrud. Supervisors:  Espen Lydersen and Thorjørn Larssen (NIVA).

Ecosystem effects of mercury contaminated sediments in Gunneklevfjorden. PhD scholar Marianne Olsen. Supervisors: Espen Lydersen, Morten Schaanning and Kristoffer Næs (both NIVA), Frithjof Moy (HI-Flødevigen).

Publikasjoner:

Olk, T.R., Karlsson, T., Lydersen, E., Økelsrud, A. (2016). Seasonal variations in the use of profundal habitat among freshwater fishes in Lake Norsjø, southern Norway, and subsequent effects on fish mercury concentrations.Environments.3(4), 29; 21 pp. DOI:10.3390/environments3040029.

Økelsrud, A., Lydersen, E., Fjeld, E. (2016). Biomagnification of mercury and selenium in two lakes in southern Norway. The Sci. Total Environm. 566-567, 596-607. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.109.

Moreno, C. and Lydersen, E. (2016) Variations in feeding habitats and mercury levels in fish from Lake Norsjø, southern Norway. Vann 51 (4) (In print).

Olsen, M., Sørensen, C., Lydersen, E. (2016). Mercury in the submerged macrophytes Potamogeton crispus and Chara virgate from the brackish, industrial affected Gunneklevfjorden, southern Norway. Vann 51(4) (In print)

Moreno, C., Fjeld E., Lydersen, E. (2015) The effects of wildfire on mercury and stable isotopes (δ15N, δ13C) in water and biota of small boreal, acidic lakes in southern Norway. Environm. Monitor. Assessm.188:178. DOI 10.007/s10661-016-5148-z.

Olsen, M., Moy, F., Lydersen, E., Schaanning, M. (2015). Enhanced relative methyl mercury concentrations within a valuable sea grass area in the brackish fjord Gunneklevfjorden, Norway. SETAC Europe 25th Annual Meeting 3-7 May 2015, Barcelona, Spain.TU170, p. 281.

Moreno, C, Fjeld, E., Deshar, MK and Lydersen, E. (2015) Seasonal variations in mercury and 15N in fish from Lake Heddalsvatn,  Southern Norway. J. Limnology 74 (1), 21-30. (DOI 10.4081/jlimnol.2014.918)

Braaten, H.F.V., DeWit, H.A., Fjeld E., Rognerud, S., Lydersen, E., Larssen, T. (2014) Environmental factors influencing mercury speciation and methylmercury production rates in boreal lakes. The Sci.Total Environm. 476-477, 336-345. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.01.030