Velkommen til medlemsoversikten. Som du vil se her på siden så består VAnnforsk av aktører innenfor en rekke fagområder, med det til felles at vi jobber med vann. Vi er i dag en medlemsorganisasjon med omkring 35 medlemsbedrifter som representerer det store mangfoldet i norsk vannbransje.

VAnnforsk er en nøytral arena som skal fungere som et inspirerende, overordnet nettverk for vannbransjens aktører. Målet for organisasjonen er økt innovasjon og forskning i bransjen samt å synliggjøre innovasjonsarbeidet av våre medlemmer. Send oss en forespørsel hvis dere ønsker å bli medlem.