Institusjon: Universitetet i Oslo

Prosjekttype: PhD

Prosjektperiode: 2014-2017

Prosjekt webside: http://www.mn.uio.no/kjemi/english/research/projects/nominor/index.html

Prosjektleder/veileder navn: Rolf David Vogt: rolf.vogt@kjemi.uio.no; Bjørnar Eikebrokk, SINTEF

Master/PhD/PostDoc student navn: Janaki Rajaumar: janaki.rajakumar@kjemi.uio.no

Formål / Sammendrag:

Styrke konseptuell forståelse av sammenhengen mellom egenskapene til NOM i rå vann og NOM-kontroll og NOM fjerning. Studere effekter av regionale drivere og type nedbørsfelt på NOM kvalitet med relevans for drikkevannsanlegg. Vi ser spesielt på faktorer som forklarer effekten av fotooksidasjon av NOM.

Publikasjoner:

Eikebrokk, B., 2016. NOMiNOR – Naturlig Organisk Materiale (NOM) i NORdiske drikkevann. Vannforsk Nettverkstreff og seminar, Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo, 29. Nov. 2016

Haaland, S., et al. NOM catchment modeling- Example of a task within the NOMiNOR project. in NOM6 – IWA specialist conference on Natural organic matter in water. 2015. Malmø, Sweden.

Haaland, S., Riise, G., Vogt, R. og Eikebroll, B., 2016. The NOMiNOR project – future natural organic matter (NOM) concentrations in Northern raw water sources. Presentasjon på NOMINOR møte i Helsinki.

Vogt, R.D., et al. Effect on dissolved natural organic matter proxies by increased complexation with iron. in NOM 6 IWA Specialist Conference on Natural Organic Matter. 2015. Malmø, Sweden: VATTEN – Journal of Water Management and Research.

Vogt, R.D., S.L. Haaland, and G. Riise, Unravelling factors explaining trends in DOM in 18th International Conference of International Humic Substances Society. 2016: Kanazawa City, Ishikawa, Japan. p. 2.