Disse sidene gir en innføring i hvilke nettverk som arbeider på nasjonalt og europeisk nivå innen FoU. I tillegg omtales de næringsklyngene som arbeider innen vannsektoren. Det benyttes mange forkortelser og stammespråk, så vi håper disse sidene kan hjelpe deg et stykke på vei.