Har vi tid til innovasjon og teknologiutvikling – hva skal til for å lykkes – hvilke prosjekter får støtte, og hvilke muligheter finnes?

Vannbransjen i Norge har store ambisjoner. I størrelsesorden 280 milliarder kr skal investeres i offentlig eide vann- og avløpsanlegg frem mot 2040. Dette MÅ gjøres på mest mulig kostnadseffektiv og bærekraftig vis. Mange kommuner har innsett at innovasjon er nødvendig, men har de kompetanse og tid til innovasjon i en travel hverdag?

Et nytt program for teknologiutvikling i vannbransjen er under utredning. Bedre finansieringsmuligheter kan bidra til å få fart på teknologiutvikling og innovasjon. Men for å få til de gode utviklingsprosjektene må vi også få til det gode samspillet. Ingen kan alene være gode i alt! Problemeiere og problemløsere må lære av hverandre og spille hverandre gode! VAnnforsk er arenaen for alle aktørene i vannbransjen.

Er VAnnforskningen i Norge på rett spor for å:

  • finne best mulig løsninger på vannbransjens utfordringer slik at de store fremtidige investeringene på vann og avløpsområdet gjøres på en mest mulig kostnadseffektiv og bærekraftig måte?
  • bidra til næringsvekst og økt eksport av norsk vannteknologi?

Bli med på seminaret for å høre om noe av det som foregår innen norsk VAnnforskning, som skal være med å danne grunnlag for et samlet «krafttak for innovasjon i vannbransjen»

Detaljert program for dagen finner du her

Kontaktperson: Arnhild Krogh, VAnnforsk, arnhild.krogh@norskvann.no, tlf. 906 84 775

Sted:Ingeniørenes Hus møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo

Tid: Onsdag 28. november 2018, kl. 09:30 – 15:30

Påmelding: på mail til Arnhild Krogh

Frist for påmelding: onsdag 14. november

Ingen deltageravgift for medlemmer av VAnnforsk.
Kr. 800,- for andre (inkluderer lunsj).
Deltageravgiften er satt for å dekke faktiske kostnader.