Norsk Vann arrangerer den 11. Nordiske Drikkevannskonferansen 11.-13. juni 2018 i Oslo. Konferansen er et samarbeid mellom de nordiske interesseorganisasjonene (DANVA, Samorka, Svenskt Vatten, FIWA) og NORDIWA. Målet er å arrangere en konferanse som skal oppdatere deltagerne på det siste innen vannsektoren i Norden, og gi mulighet for å vedlikeholde og skape nye kontakter blant nordiske kollegaer. 

Frist for innlevering av abstracts til den Nordiske drikkevannskonferansen i Oslo er 1. desember.

Beskrivelse og innlevering finner du her: http://nordiwa.no