VAnnforsk hadde årsmøte 19.april i Oslo i forlengelsen av Vannbransjens innovasjonskonferanse.

På årsmøtet ble styreleder Anne-Marie Bomo gjenvalgt som leder av styret. Harsha Ratnaweera, NMBU gikk ut av styret etter mange års innsats for VAnnforsk. Ut av styret gikk også Frode Hult Oslo kommune, VAV

Årsmøtet valgte nytt styre bestående av:

Styreleder: Anne Marie Bomo, Norconsult

Nestleder for styret: Wolfgang Uhl, NIVA (ny)

Styremedlemmer:

Torgeir Saltnes, HIAS IKS

Markus Rawcliffe, NRA/NRV (ny)

Edvard Sivertsen, SINTEF

Sigmund Tøien, Multiconsult

Jan Henrik Knudsen, Vannklyngen (Krüger Kaldnes)

 

Protokollen for årsmøtet ligger her