Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjekttype: phd

Prosjektperiode: 2017-2020

Prosjekt webside: www.stormwater.no

Prosjektleder/veileder navn: Tharan Fergus/ Oddvar Lindholm:

tharan.fergus@vav.oslo.kommune.no/ oddvar.lindholm@nmbu.no

Master/PhD/PostDoc student navn: Julia Kvitsjøen: julia.kvitsjoen@vav.oslo.kommune.no

Formål / Sammendrag:

Prosjektet vil utvikle et system for å beslutte hvilke løsninger for håndtering av overvann som gir størst økonomisk nytte for samfunnet og som også tar hensyn til forventede klimaendringer. Prosjektet vil gjennomføres i et samarbeid med NMBU og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune samt andre kommunale etater i Oslo som har ansvar for å håndtere overvann. Det pågår en kraftig byutvikling i Oslo. Dette gir mulighet til å finne en stor variasjon i type tiltak og løsninger som kan brukes i forskningen.

Offentlig phd med Oslo kommune.