Vannforsk er et formalisert nettverk
hvor det skapes arenaer og muligheter for samarbeid
mellom ulike aktører i vann- og avløpsbransjen (VA)
knyttet til forskning og innovasjon.

Vellykket høstseminar 28.november

VAnnforsks årlige høstseminar ble avholdt 28.november med mange engasjerte foredragsholdere og deltagere. Tema for årets seminar var FOU prosjekter i avslutningsfasen - hva lærte vi. På bildet ser vi Hans Martin Eikerol, Norconsult og Jan Tore Andersen, Porsgrunn...

les mer

Innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådet arrangerer  sammen med De regionale forskningsfondene informasjonsmøte den 7.desember for alle som er involvert i innovasjonsprosjektet i, med eller for offentlig sektor - og alle som har ideer til slike prosjekter.  Formiddagen er satt av til en bred...

les mer

Nettverkstreff og seminar 28.november

VAnnforsk inviterer medlemmer og andre interesserte til vårt årlige høstseminar 28.november Forskningsprosjekter i avslutningsfasen - hva har vi lært? VAnnforsk inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar hvor flere av de største FoUI prosjektene de seneste...

les mer

Kommende aktiviteter

11-13 juni: The 11th Nordic Drinking Water Conference; Oslo

Siste nytt fra VAnnforsk

RSS Du kan få VAnnforsk-nytt i nyhetsleseren din gjennom denne lenken, eller få dem levert i innboksen din ved å legge inn epostadressen din under:
Våre medlemmer