Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjekttype: phd

Prosjektperiode: 2010-2016

Prosjektleder/veileder navn: Arve Heistad: arve.heistad@nmbu.no

Master/PhD/PostDoc student navn: Vegard Nilsen: vegard.nilsen@nmbu.no

Formål / Sammendrag:

Temaet er modeller for å beregne smitterisiko fra drikkevann. Første del er teoretiske studier av dose-respons-modeller for mikrobiell smitte. Andre del er et pilot-skala eksperimentelt studium av virus- og bakteriefjerning i sandfilter for drikkevann. Høy prøvetakingsfrekvens i tid og rom (dyp i filteret) muligjorde detaljert kartlegging av variasjoner i renseeffekt. Variasjonene i tid gjennom filtersyklusen er store og må tas hensyn til i beregningen av korrekt midlere renseeffekt.

Publikasjoner:

Nilsen,Vegard (2016). Quantitative Microbial Risk Assessment for Drinking Water: Dose-Response Theory and Virus Filtration Dynamics. PhD Thesis. Norwegian University of Life Sciences. http://hdl.handle.net/11250/2433906

Nilsen, V. and Wyller, J. (2016). QMRA for Drinking Water: 1. Revisiting the Mathematical Structure of Single-Hit Dose-Response Models. Risk Analysis 36 (1), pp. 145–162. doi: 10.1111/risa.12389.

Nilsen, V. and Wyller, J. (2016). QMRA for Drinking Water: 2. The Effect of Pathogen Clustering in Single-Hit Dose-Response Models. Risk Analysis 36 (1), pp. 163–181. doi: 10.1111/risa.12528.

Nilsen, V.,Wyller, J. A., and Heistad, A. (2012). Efficient Incorporation of Microbial Metabolic Lag in Subsurface Transport Modeling. Water Resources Research 48 (9), W09519. doi: 10.1029/2011WR011588.