Institusjoner: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Sør-Norge (HSN)

Prosjekttype: FoU prosjekt

Prosjektperiode: 2015-2017

Prosjekt webside: www.regnbyge3m.no

Prosjektleder/veileder navn: Harsha Ratnaweera: harsha@nmbu.no

Formål / Sammendrag:

Regnbyge 3M er et FoU prosjekt initiert av forskningsmiljø, kommunale og private aktører innen Vann- og avløpsbransjen. Prosjektaktivitetene vil foregå i perioden 2014-2016 med piloter i Drammen, Oslo og Trondheim.

Overvåkning og prognose for nedbør og avløpsmengder, online modellering av ledningsnett og renseanlegg, styring av avløpsstrømmer samt utvikling av metoder for økonomiske og miljømessige analyser er i fokus.

Finansiert av RFF-Oslofjord og Drammen, Trondheim og Oslo kommuner.