Litt over 30 personer hadde satt av tid til VAnnforsks årlige novemberseminar på onsdag denne uken.  Årets tema var «Har vi tid til innovasjon og teknologiutvikling». Vi fikk ett godt innblikk i hva som skjer innen forskning, innovasjon og teknologiutvikling i vannbransjen. Ut fra presentasjonene på seminaret fikk vi se stor bredde i temaer for de ulike prosjektene som pågår. Det ble også fokusert på forslaget til nytt program for teknologiutvikling som Folkehelseinstituttet har levert til Helse og omsorgsdepartementet.

Presentasjonene fra dagen finner dere her:

Mot et nytt vannforvaltningsparadigme – Manuel Franco Torres, Multiconsult
Samfunnsansvar i Multiconsult– Sigmund Tøien, Multiconsult
Fremmedvann – Per Øystein Funderud, Asker kommune
Utvikling av Norconsult med phd kompetanse– Tom Baade-Mathisen, Norconsult
Bruk av zirkonium og kitosan i vannbehandling– Ekaterina
Spredning av mikroplast– Elisabeth Rødland, NIVA
Klimaforskprosjektet – Vidar Lund, Folkehelseinstituttet
Powel Water – Roar Grønhaug, Powel
Innovasjon og teknologiutvikling– Ingun Tryland, Norsk Vann
Program for teknologiutvikling_i_vannbransjen– Line Angeloff, Folkehelseinstituttet
Fremtidens renseanlegg– Kaj-Werner Grimen, MOVAR
Hurtigmetoder for mikrobiell forurensning– Aina Wennberg, NIVA
VEAS nullvisjon for utslipp – Hilde Johansen, VEAS