Institusjon: Høgskolen i Sørøst-Norge

Prosjekttype: master, phd

Prosjektperiode: Under etablering

Prosjektleder/veileder navn: Espen Lydersen: Espen.lydersen@usn.no

Formål / Sammendrag:

Prosjekt: “Sustainable farming of indigenous Arctic char in open pens in Telemark lakes (Green Char)”. Formålet er å utvikle bærekraftig oppdrett av stedegen røye, gjennom kunnskapssamarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører. Partnere: Tel-Tek, NINA, NOFIMA, Faun AS, Telemarkrøye AS, Waterment AS, Telemark Fylkeskommune, Mattilsynet-Telemark; Norsk Skogeierforening; Telemark Bondelag. Prosjektleder: Espen Lydersen, HSN.