Institusjon: Høgskolen i Sørøst-Norge

Prosjekttype: master, phd

Prosjektperiode: Ikke avgrensa i tid

Prosjektleder/veileder navn: Hans Utkilen og Synne Kleiven, Mona Sæbø og Andrew Jenkins

Synne.Kleiven@usn.no

Formål / Sammendrag:

Blågrønne bakterier (cyanobakterier), vannkvalitet, giftproduksjon og helse.  Undersøkelse av cyanobakterier, vannkvalitet og giftproduksjon i 6 vann i Vestfold. Karakterisering av bakteriesamfunn som opptrer i forbindelse med store biomasser av blågrønne bakterier i ferskvann ved bruk av nyere genetiske metoder.

Publikasjoner:

Parulekar NN, Kolekar P, Jenkins A, Kleiven S, Utkilen H, Johansen A, et al. (2017) Characterization of bacterial community associated with phytoplankton bloom in a eutrophic lake in South Norway using 16S rRNA gene amplicon sequence analysis. PLoS ONE 12(3): e0173408. doi:10.1371/journal.pone.0173408

Kjellstrøm-Hoel, Katrine. 2017. Harmful cyanobacteria and its toxic metabolites microcystin and saxitoxin in freshwater lakes of Southeast Norway. Masteroppgave ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Johansen, Anette 2014. Vannkvalitet og forekomst av cyanobakterier i Akersvannet, Goksjø og Norsjø 2013. Masteroppgave ved Høgskolen i Telemark.