VAnnforsk er medarrangør av vannbransjens innovasjonskonferanse sammen med Norsk Vann, Innovasjon Norge og Vannklyngen (Clean Water Norway). Tekna er teknisk arrangør av konferansen.

Tema for årets konferanse er:

  • Hvordan skape nye lønnsomme løsninger som er bærekraftige og klimatilpasset.
  • Hvordan bør aktørene i verdikjeden jobbe sammen for å lykkes i innovasjon?
  • Lær av de beste: Caser fra vellykket innovasjon i vann
  • Workshops med muligheter å vite mer om eksisterende prosjekter og se på muligheter for involvering, parallelle prosjekter eller potensiale for spin-offs

Les mer om konferansen her og meld deg på.

Rett etter konferansen avholdes VAnnforsk årsmøte. Invitasjon og mer informasjon om dette kommer.