Vi samler hele vannbransjen! Bli med og drøft hvordan bransjen kan bli mer innovativ, og få ideer til hvordan du kan posisjonere deg for fremtidens vannbransje.

Innovasjon er noe din virksomhet bør sette av både tid og ressurser på – enten du jobber i kommunen, i et interkommunalt selskap eller i leverandørindustrien.

Innvasjonskonferansen er et årlig arrangement der vi samler hele vannbransjen. Her diskuterer vi nye samarbeider, nye prosjekter og hva som skal til for å lykkes for å skape en innovativ bransje i Norge. Nye løsninger har størst sjanse for å bli vellykkede, dersom aktørene jobber sammen.

I år har vi bygd opp et lærerikt og utrolig spennende program som vektlegger innovasjonsdriverne i vannbransjen. Foredragsholdere er blant annet Spacemaker, HIAS How2O og Digitaliseringsdirektoratet. Årets utgave av Vannbransjens Innovasjonskonferanse ser på temaet innovasjon fra flere vinkler:

  • FoU-institusjonen som innovasjonsdriver
  • Det private næringslivet og investorene som innovasjonsdrivere
  • Den offentlige innkjøperen som innovasjonsdriver
  • Innovasjonspartnerskap, samspillskontrakter, konkurransepreget dialog, førkommersielle anskaffelser og pilotkunder
  • Møt unge og kloke hoder på vei inn i bransjen: Hvilke tanker har de?

Sjekk ut årets program og meld deg på her!

Kommer dere tre deltakere eller mer, rabatteres billetten med 15%

Programkomité:

Marianne Steinberg Overingeniør, Oslo kommune VAV
Per Møller-Pedersen Daglig leder, Storm Aqua
Alexandra Seidinger Sekretær i VAnnforsk
Ingun Tryland Rådgiver teknologiutvikling, Norsk Vann

Innovasjonskonferansen 2020 arrangeres av Tekna, Norsk Vann, VAnnforsk, Vannklyngen og Oslo kommune VAV.