Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjekttype: master

Prosjektperiode: Vår 2017

Prosjektleder/veileder navn: Vegard Nilsen: vegard.nilsen@nmbu.no

Master/PhD/PostDoc student navn: Oleksandra Shelestina: oleksandra.furman@nmbu.no

Formål / Sammendrag:

Formålet er å sammenstille eksisterende data og innhente noe nye data om vannforbruk i fritidsboliger.